AGV脚轮
  1165 AGV-1系列

 
AGV-1弹簧轮系列
  1165 AGV-2系列

 
AGV-2活动轮系列
(重型)
  1165 AGV-3系列

 
AGV-3活动轮系列
(中型)
  1163系列

 
曲轴平衡脚轮系列
  11163-1系列

 
左右平衡轮系列
   
   
阳江厂
中国广东省阳江市江城区域西镇潭塘洲8号 529500 电话: +86-662-3170801
得貹上好轮 | 脚轮 | AGV轮 |医疗轮 | 物流台车